5 – להורים שנמצאה בילדם מחלה כרונית קשה

מכתב לאב צעיר שגילו אצל בנו הקטן מחלה כרונית שכרוך בה סבל, ומקשה מאוד על התיפקוד. הוא העדיף שלא אעתיק לכאן את המכתב שלו, אלא רק את מה שאני כתבתי.

להמשיך לקרוא