6 – נקודה שקשורה להתלבטות על גירושין

המכתב בשלמותו לא יתפרסם לבקשת הנמען. אני מביא חלק קטן ממנו, אחרי עריכה, שיש בו רק נקודה כללית חשובה שנכונה לדעתי בכמעט כל המקרים שבהם נשקלים גירושין, ואין לה שום קשר מיוחד למקרה המסויים שעליו היתה הפנייה.

להמשיך לקרוא